10 buddhistických předpisů

Předpisy:

  1. Slibuji, že se zdržím zabíjení.
  2. Slibuji, že se zdržím braní věcí, které mi nepatří.
  3. Slibuji, že se zdržím jednání způsobeného chtivostí.
  4. Slibuji, že se zdržím lhaní.
  5. Slibuji, že nebudu užívat omamné látky.
  6. Slibuji, že nebudu mluvit o chybách druhých.
  7. Slibuji, že se nebudu vyvyšovat a druhé ponižovat.
  8. Slibuji, že se nebudu řídit chtivostí, že budu prokazovat štědrost.
  9. Slibuji, že nebudu propadat hněvu a že budu udržovat mysl v harmonii.
  10. Slibuji, že nebudu pomlouvat Tři klenoty – Buddhu, Dharmu a Sanghu.