10 buddhistických předpisů

Předpisy:

  1. Slibuji, že se zdržím zabíjení.
  2. Slibuji, že se zdržím braní věcí, které mi nepatří.
  3. Slibuji, že se zdržím jednání způsobeného chtivostí.
  4. Slibuji, že se zdržím lhaní.
  5. Slibuji, že nebudu užívat omamné látky.
  6. Slibuji, že nebudu mluvit o chybách druhých.
  7. Slibuji, že se nebudu vyvyšovat a druhé ponižovat.
  8. Slibuji, že se nebudu řídit chtivostí, že budu prokazovat štědrost.
  9. Slibuji, že nebudu propadat hněvu a že budu udržovat mysl v harmonii.
  10. Slibuji, že nebudu pomlouvat Tři klenoty – Buddhu, Dharmu a Sanghu.

Podmínkou přijetí 5 předpisů je absolvování alespoň 2 třídenních nebo jednoho týdenního ústraní (JMDD) a respektování zásad školy Kwan Um. Žák by měl mít své vlastní krátké šaty a měl by dostat kasu (malá replika Buddhových šatů, symbol odevzdání se, opuštění ega).

Po dvou letech po přijetí pěti předpisů je možno přijmout dalších 5 předpisů (vyjádří-li vedoucí učitel svůj souhlas) a stát se učitelem dharmy ve výcviku, který praktikuje pod vedením JDPSN. Učitelem dharmy se můžete stát po uplynutí dvou let od přijetí 10 předpisů a po obdržení souhlasu vedoucího učitele. Podmínkou pro přijetí 10 předpisů je členství v zenové škole Kwan Um.

Předpisy staršího učitele dharmy je možno přijmout po uplynutí 5 let od té doby, kdy jste se stali učiteli dharmy (vyjádří-li vedoucí učitel svůj souhlas).