Eziova veřejná řeč

22 let nazpět jsem stál, kde stojím nyní a sledoval jsem, jak moji milovaní umírají. Zrazen těmi, který jsem považoval za přátele. Pomsta zatemnila mojí mysl. Málem mě pohltila.
Nebylo to kvůli moudrosti pár cizinců, kteří mě stáhli do minulosti mých instinktů. Nikdy mi nic nevyzrazovali, nýbrž mě naváděli, abych se učil sám od sebe. Nepotřebujeme nikoho, aby nám povídal, co máme dělat. Jsme svobodní, abychom následovali naší vlastní stezku. Jistě, že se najdou tací, kteří nám budou chtít tuto svobodu vzít a příliš mnoho z vás jim jí s radostí dáte.
Ale je v naší moci si vybrat – čemukoli věříte – z vás dělá člověka … Není zde žádná kniha či učitel, který by vám dal odpovědi, ani vám ukázal cestu. Zvolte si vlastní způsob! Nenásledujte mě ani nikoho jiného.“

Ezio Auditore da Firenze – ze hry Assassin’s Creed 2