O strachu a připoutanosti – Star Wars [ANGLICKY]

YODA: Careful you must be when sensing the future, Anakin. The fear of loss is a path to the dark side.

ANAKIN: I won’t let these visions come true, Master Yoda.

YODA: Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them, do not. Miss them, do not. Attachment leads to jealousy. The shadow of greed, that is.

ANAKIN: What must I do, Master Yoda?

YODA: Train yourself to let go of everything you fear to lose.

The fear of loss is a path to the dark side because you become willing to do just about anything to prevent yourself from feeling that pain. That’s why Jedi aren’t supposed to fall in love or get married—love will make you do crazy stuff. That being said, though, how exactly do you train yourself to let go of everything you fear to lose?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

10 předpisů zenového učitele dharmy

Předpisy:

  1. Slibuji, že se zdržím zabíjení.
  2. Slibuji, že se zdržím braní věcí, které mi nepatří.
  3. Slibuji, že se zdržím jednání způsobeného chtivostí.
  4. Slibuji, že se zdržím lhaní.
  5. Slibuji, že nebudu užívat omamné látky.
  6. Slibuji, že nebudu mluvit o chybách druhých.
  7. Slibuji, že se nebudu vyvyšovat a druhé ponižovat.
  8. Slibuji, že se nebudu řídit chtivostí, že budu prokazovat štědrost.
  9. Slibuji, že nebudu propadat hněvu a že budu udržovat mysl v harmonii.
  10. Slibuji, že nebudu pomlouvat Tři klenoty – Buddhu, Dharmu a Sanghu.

Podmínkou přijetí 5 předpisů je absolvování alespoň 2 třídenních nebo jednoho týdenního ústraní (JMDD) a respektování zásad školy Kwan Um. Žák by měl mít své vlastní krátké šaty a měl by dostat kasu (malá replika Buddhových šatů, symbol odevzdání se, opuštění ega).

Po dvou letech po přijetí pěti předpisů je možno přijmout dalších 5 předpisů (vyjádří-li vedoucí učitel svůj souhlas) a stát se učitelem dharmy ve výcviku, který praktikuje pod vedením JDPSN. Učitelem dharmy se můžete stát po uplynutí dvou let od přijetí 10 předpisů a po obdržení souhlasu vedoucího učitele. Podmínkou pro přijetí 10 předpisů je členství v zenové škole Kwan Um.

Předpisy staršího učitele dharmy je možno přijmout po uplynutí 5 let od té doby, kdy jste se stali učiteli dharmy (vyjádří-li vedoucí učitel svůj souhlas).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Hostina z granátových jablek [117. Kong-an]

Bo Wol nabídl zenovému mistru Man Gongovi zralé granátové jablko. Předal mu jej se slovy: „Snězte prosím toto granátové jablko na hostině společně s boddhisattvy deseti směrů a s buddhy tří světů.“

Man Gong si vzal ovoce, snědl je a usmál se.

„Jaké bylo?“ zeptal se Bo Wol. „Bodhisattvové deseti směrů a buddhové tří světů už hodovali,“ odpověděl Man Gong.

1. otázka – Odkud pocházejí buddhové deseti směrů a buddhové tří světů?
2. otázka – Jak hodoval zenový mistr Man Gong s boddhisattvy?

Komentář: Opice mají rády banány, koně jablka.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ztraceni v opilosti

„Buddhismus nás učí, že si sami vytváříme svůj život. Rádi házíme vinu na druhé. Často vytváříme vysněný život z toho, co máme a nemáme rádi. Upadáme do fantazií a jsme jako opilí. Ztrácíme se v opilosti našich libostí a nelibostí, našich názorů, našich podmínek. Každý z nás přináší veškeré své návyky do tohoto okamžiku, ale nevidíme to. Vidíme jen, jak se odráží do okolního světa, a tak posuzujeme a snažíme se vtěsnat svět do naší představy. Co nepasuje, nemáme rádi, a naopak máme rádi to, co pasuje.“

„Takže v tomto smyslu si sami vytváříme své utrpení. Anebo můžeme říct, že si sami vytváříme peklo. Peklo považujeme za něco, co přijde po smrti, ale ve skutečnosti ho vytváříme tady a teď. Všichni se tím proviňujeme, nikdo tomu neunikne. Skrze praxi můžeme ale najít cestu ven. Skrze praxi, skrze moudrost, skrze naší vlastní zkušenost se můžeme začít vymaňovat z pekla, které vytváříme, když naše podmínky dělají peklo z našeho života.“

Zenový mistr Bon Soeng

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

,,Zenová mysl“

Buddha učil, že důvodem našeho utrpení je to, že nevíme, co skutečně jsme – neznáme svou pravou přirozenost (což je jiné jméno pro zenovou mysl). Jsme připoutáni ke svému myšlení. Kdybychom se jen pustili naší mylné představy, mohli bychom se vrátit k tomu, co skutečně jsme, k naší buddhovské přirozenosti. Šestý patriarcha dosáhl osvícení, když zaslechl jen jednu řádku z Diamantové sútry: „Když ve tvé mysli vyvstane myšlení, nepoutej se k němu.“

Naše původní buddhovská přirozenost není věc, a tak používat pro ní zájmeno „to“ jen prohlubuje problém. Lidé se snadno poutají i k pojmu, který je má odpoutat. Musíme však o „tom“ mluvit, když chceme pomoci světu. Buddha o tom mluvil hodně, tak vznikly sútry. Jejich účelem není vysvětlovat. Je to nasměrovat nás k tomu, co jsme. Proto je znám pro své obrazoborectví. Chce odejmout každou představu, dokonce i dobrou zenovou představu, abyste mohli mít autentickou zkušenost.

Zenový mistr Dae Kwang

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Co je ZEN?

1086845_1430129760555823_1110486063_n

Co je Zen?

Každý si v životě občas položí otázku „O čem to tu vlastně všechno je?“, „Co já tu vlastně dělám?“, „Kdo jsem? Co je to to já?“ „a co jsou vlastně ty myšlenky, přání, nálady…?“

Většinou od těchto otázek prchneme do pohodlí svého navyklého života. Tak se to zdá být bezpečnější. Jenže čas nečeká a jednoho dne tento svět opustíme. V chrámových pravidlech se píše: „Když dneska zemřeš, jaké tělo dostaneš zítra? Není toto důležité?“

Zen je cesta pro lidi, kteří výzvu těch znepokojivých otázek přijímají. Opravdu je to zajímá. Pravda, takových cest je spousta. V čem tkví jedinečnost Zenu?

Zen není nauka a nenabízí „předvařené“ odpovědi. Každý má odpověď v sobě. Chce-li jí najít, musí chtít a musí pro to něco dělat. Za nás to nikdo neudělá.

Stačí uvnitř ztichnout a začít vnímat. Zpočátku to je velmi těžké, protože jsme zahlceni vlastními pocity, dojmy, myšlenkami… Abychom dokázali ztichnout, potřebujeme ty myšlenky a pocity nechat jít. Nepřipoutávat se k nim, neodhánět je. Dát jim čas, aby vyšuměly. Jak se mysl zklidňuje, zlepšuje se naše vnímání a porozumění. Porozumění sobě, světu, svojí cestě.

Základní technikou k tomu, aby se to dařilo je meditace. Tichá meditace.

Zen je velmi jednoduchý: Co jsi?

Každý na tomto světě hledá štěstí vně sebe, nikdo však nerozumí svému pravému já.

Všichni říkají „já“ – „já chci tohle, já jsem takový“. Nikdo však tomuto já nerozumí. Kde bylo tvoje já, než jsi se narodil? Kam toto já odejde, až zemřeš? Budeš-li se upřímně ptát: „Co jsem?“, dříve či později narazíš na zeď, kde je veškeré myšlení odetnuto. Nazýváme to „Nevím.“

Zen je udržováním mysli „Nevím“ vždy a všude.

Nakonec se tvá mysl „nevím“ stane úplně čistou. Když pohlédneš na oblohu, je jen modrá. Uvidíš strom, je jen zelený. Tvá mysl je jako čisté zrcadlo. Objeví se červená, zrcadlo je červené; objeví se bílá, zrcadlo je bílé. Přijde někdo hladový, dáš mu najíst; přijde někdo žíznivý, dáš mu napít. Nic nechci jen pro sebe, pouze pro všechny bytosti. Taková mysl je již osvícením, které nazýváme Velkou láskou, Velkým soucitem, Velkou cestou bódhisattvy. Je to jednoduché, není to nic těžkého.

Zenový mistr Seung Sahn

Zenová meditace

Prvotní přirozenost v sobě nemá protiklady. Slova nejsou potřebná. Když zde není myšlení, vše je přesně takové, jaké to je. Pravda je právě taková. Většina lidí má falešné chápání světa. Nevidí ho takový, jaký je, nevidí pravdu. Co je dobro a co je zlo? Kdo jedná dobře a kdo zle? Lidé ulpívají na svých názorech, ale názor každého člověka je jiný. Jak můžeš tvrdit, že tvůj názor je lepší, než názor jiného člověka? To je pouhá iluze. Jestliže chceš pochopit pravdu, musíš se odpoutat od svých podmínek, situací a názorů. Pak bude tvá mysl před myšlením a to je čistá mysl. Taková mysl nemá žádný vnitřek ani vnějšek. Je právě taková, jaká je. Co je „právě takové, jaké je“, je pravdou. Jeden vynikající učitel řekl:

Jestliže chceš tuto bránu překročit, nedovol, aby vzniklo myšlení.

To znamená, že když myslíš, nemůžeš pochopit zen. Udržuješ-li však mysl ve stavu „před myšlením“, pak právě to je mysl zenu.

Zen znamená dosáhnout čisté mysli a používat ji. Jak tuto mysl používat? Proměň ji v mysl velké lásky, v mysl pomoci všem lidem. Není to nic nemožného. Čistá mysl je zde stále, neobjevuje se ani nemizí. Jestliže správně medituješ, tvá mysl nevědění zesílí a ty dokážeš správně vidět svět kolem sebe: vše, co uvidíš, uslyšíš, ucítíš, vše čeho se dotkneš, bude pravdou, ne-myšlením. Tvá mysl pak bude jako zrcadlo: v každé chvíli odrazí opravdovou situaci. Když lékař u pacienta odloží „já, můj, mě“, sjednotí se s ním a určitě mu dokáže pomoci. Když pak přijde domů a je se svou rodinou a stále udržuje bdělou pozornost, jasně chápe, co je pro rodinu nejlepší. Nic víc, nic míň. Modrá hora se nehýbe. Bílé mraky plují oblohou sem a tam.

Zenový mistr Seung Sahn

Zenová kaligrafie

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

,,Co jsem?“

Naše pravé já je stále
jasně zářící a svobodné.

Lidé něco vytvářejí
a vstupují do oceánu utrpení.

Pouze bez myšlení
se můžeme vrátit ke svému skutečnému já.
Hora je modrá.
Bílé mraky plují sem a tam.

Zenový mistr Seung Sahn

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ZÁKLADNÍ KAMENY ZENOVÉ STEZKY

(podle zenového učení a tibetské buddhistické tradice lodžong)

Každý dech nadechuj i vydechuj naplno.
Vychutnej ho a raduj se z něj.

Když máš hlad, jez.
Když jsi unavený, spi.

Vítej veškerý život bez ohledu na to, co se děje.

Neopírej se o druhé.
Neopírej se o nic.

Když někdo přijde, uvítej ho.
Když pak odchází, nepronásleduj ho.

Měj neustále rovná záda.
Spojuješ tím nebe se zemí.

Važ si ticha.
Mluv pouze tehdy, je-li to skutečné.

Každému kroku věnuj pozornost.
Už nikdy se nevrátí.

Zanech jedovatého pokrmu vždy, kdy se k tobě dostane.

Nenasazuj si jinou hlavu na svou vlastní.
Je snad něco v nepořádku s tvou hlavou?

Nikdy nelámej nad druhým hůl.
A nikdy ji nelámej ani nad sebou.

Osamělost je neochota vstupovat svobodně ve spojení s veškerým stvořením.
Tak ji naprav.

Uprostřed vřavy a boje je nejlépe mlčet.

Dopřávej dost času tomu, co máš rád.

Nikdy se nenaparuj a ostatní nesnižuj.
Všichni kráčíme po téže zemi.

Nemůžeme zastavit rámus, ale můžeme zastavit sami sebe.
A můžeme ten rámus přijmout.

V tom, co jsi v tomto okamžiku, je obsaženo veškeré poselství toho, co jsi kdy byl.

Jdeš z místa na místo, a každé je to pravé.

(z knihy Brendy Shoshanna: Židovská dharma)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Nové číslo Primary Pointu [ODKAZ]

Nové číslo Primary Pointu, Zima 2016, je k nahlédnutí a ke stažení online

V tomto čísle najdete:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail