Cesta lidí

Přicházejí s prázdnýma rukama, odcházejí s prázdnýma rukama,
takoví jsou lidé.

Když se narodíš, odkud přijdeš?
Když zemřeš, kam jdeš?

Život je jako plující oblak, který se objeví.
Smrt je jako plující oblak, který zmizí.
Plující oblak sám původně neexistuje.
Život a smrt, příchod a odchod, jsou také takové.
Je tu však jedna věc, která zůstává čistá a jasná.
Nezávisí na přicházení a odcházení a nezávisí ani na životě a na smrti.

Co je ta jedna čistá a jasná věc?

,,Stará čínská báseň.“