O strachu a připoutanosti

YODA:
Opatrný být musíš, když hledíš do budoucnosti, Anakine. Strach ze ztráty je cestou k temné straně.

ANAKIN:
Nedopustím těmto vizím, aby se staly skutečnými, Mistře Yodo.

YODA:
Smrt je přirozenou součástí života. Z ostatních kolem sebe se raduj, kteří do Síly se již transformovali. Truchlit nad nimi netřeba. Stýskat se po nich netřeba. Připoutanost vede k závisti. Stín chtivosti to je.

ANAKIN:
Co mám tedy dělat, Mistře Yodo?

YODA:
Cvič sebe, abys odejít nechal vše, čeho se bojíš, že ztratíš . . .