Základní kameny zenové stezky

Každý dech nadechuj i vydechuj naplno.
Vychutnej ho a raduj se z něj.

Když máš hlad, jez.
Když jsi unavený, spi.

Vítej veškerý život bez ohledu na to, co se děje.

Neopírej se o druhé.
Neopírej se o nic.

Když někdo přijde, uvítej ho.
Když pak odchází, nepronásleduj ho.

Měj neustále rovná záda.
Spojuješ tím nebe se zemí.

Važ si ticha.
Mluv pouze tehdy, je-li to skutečné.

Každému kroku věnuj pozornost.
Už nikdy se nevrátí.

Zanech jedovatého pokrmu vždy, kdy se k tobě dostane.

Nenasazuj si jinou hlavu na svou vlastní.
Je snad něco v nepořádku s tvou hlavou?

Nikdy nelámej nad druhým hůl.
A nikdy ji nelámej ani nad sebou.

Osamělost je neochota vstupovat svobodně ve spojení s veškerým stvořením.
Tak ji naprav.

Uprostřed vřavy a boje je nejlépe mlčet.

Dopřávej dost času tomu, co máš rád.

Nikdy se nenaparuj a ostatní nesnižuj.
Všichni kráčíme po téže zemi.

Nemůžeme zastavit rámus, ale můžeme zastavit sami sebe.
A můžeme ten rámus přijmout.

V tom, co jsi v tomto okamžiku, je obsaženo veškeré poselství toho, co jsi kdy byl.

Jdeš z místa na místo, a každé je to pravé.

(z knihy Brendy Shoshanna: Židovská dharma)