Zenová mysl

Buddha učil, že důvodem našeho utrpení je to, že nevíme, co skutečně jsme – neznáme svou pravou přirozenost (což je jiné jméno pro zenovou mysl). Jsme připoutáni ke svému myšlení. Kdybychom se jen pustili naší mylné představy, mohli bychom se vrátit k tomu, co skutečně jsme, k naší buddhovské přirozenosti. Šestý patriarcha dosáhl osvícení, když zaslechl jen jednu řádku z Diamantové sútry: „Když ve tvé mysli vyvstane myšlení, nepoutej se k němu.“

Naše původní buddhovská přirozenost není věc, a tak používat pro ní zájmeno „to“ jen prohlubuje problém. Lidé se snadno poutají i k pojmu, který je má odpoutat. Musíme však o „tom“ mluvit, když chceme pomoci světu. Buddha o tom mluvil hodně, tak vznikly sútry. Jejich účelem není vysvětlovat. Je to nasměrovat nás k tomu, co jsme. Proto je znám pro své obrazoborectví. Chce odejmout každou představu, dokonce i dobrou zenovou představu, abyste mohli mít autentickou zkušenost.

Zenový mistr Dae Kwang