Zenový mistr Seung Sahn

Je 78. patriarchou zenu v přímé linii od Buddhy a prvním korejským zenovým mistrem, jenž učí na Západě. Probuzení, kterého dosáhl ve věku 22 let, mu nezávisle potvrdili tři zenoví mistři. Během války v Koreji strávil pět let v armádě a poté se vrátil do kláštera. Zasloužil se o reformu korejského buddhistického řádu Čogje, byl opatem pěti klášterů v Soulu, devět let učil zen v Japonsku, založil nové kláštery v Tokiju a v Hongkongu.

V roce 1972 odjel do USA, kde začal učit v tradici korejského zenu a pomáhal zakládat zenová centra. Později navštěvoval také Evropu.

Po několika letech strávených v západních zemích přizpůsobil tradiční učení zen buddhistické školy Čogje mentalitě svých žáků. Tak vznikla v roce 1983 nová zenová škola, která dostala název Kwan Um.

Zenový mistr seungh Sahn zemřel 30. listopadu 2004 v Koreji v chrámu Hwa Gye Sah. Zemřel pokojně, obklopen svými žáky. Bylo mu 77 let. V červnu 2004 mu korejský buddhistický řád Čogje udělil titul „Velký mistr“. Byla tím vyjádřena úcta k jeho celoživotnímu učení. Jedná se o nejvyšší poctu, kterou tento řád uděluje.

Zenový mistr Seung Sahn jmenoval jako svého nástupce v mezinárodní škole Kwan Um zenovou mistryni Soen Hyang (Barbaru Rhodes).

Po uplynutí pěti let vyberou zenoví mistři a Ji Do Popsanimové zenového mistra školy na dalších pět let.

Příběh mistra Seung Sahna
Deset zenových bran mistra Seung Sahna

Životopis zenového mistra Seung Sahna

 

Mistrův portrét.

 Zenový mistr Seung Sahn se narodil v roce 1927 v protestantské rodině poblíž Pchjongjangu, nynějšího hlavního města Severní Koreje. V době japonské účasti ve válce v Pacifiku chodil do školy. Bylo to v období, kdy Japonsko svou represivní okupaci Koreje zesílilo. V roce 1944 se přidal k podzemnímu hnutí za nezávislost Koreje, později byl dopaden, uvězněn a vážným následkům unikl pouze díky dobré vůli ředitele střední školy, kterou navštěvoval. Po nezdařeném pokusu připojit se k podzemním silám za hranicemi v Mandžusku se zenový mistr Seung Sahn vrátil do Koreje.

      Poté, co se v roce 1945 Japonsko vzdalo, zjistil zenový mistr Seung Sahn, že Spojené státy a Sovětský svaz rozdělily jeho zemi 38.rovnoběžkou, a že je tak odříznut od svých rodičů. Vícekrát už je nespatřil. Protože hledal způsob, jak by Koreji pomohl vysvobodit se ze zahraniční nadvlády, přihlásil se na Universitu Dong Guk v Soulu, kde studoval západní filozofii, politologii a konfuciánské texty. Po několika letech si uvědomil marnost tohoto akademického přístupu.

      Poté, co ho přítel seznámil s Diamantovou sútrou, rozhodl se zenový mistr Seung Sahn, že se stane buddhistickým mnichem. V roce 1948 byl vysvěcen na novice a později téhož roku podstoupil tvrdé stodenní sólové meditační ústraní zpěvu na hoře Won Gak (podrobný průběh tohoto pozoruhodného ústraní je zpracován v poslední kapitole knihy příběhů a vyučovacích dopisů zenového mistra Seung Sahna Odklepávání popela na Buddhu). Přes mnoho nezvyklých zážitků a nesčetných pokušení cvičení zanechat se nevzdal. Na konci tohoto ústraní si uvědomil svou pravou přirozenost a odešel navštívit různé učitele, u kterých si ověřil a dále prohluboval svou realizaci. V roce 1950 mu zenový mistr Ko Bong, 77. patriarcha buddhistického řádu Čogje v Koreji, při formálním obřadu předal odkaz dharmy. Byl to jediný odkaz dharmy, který Ko Bong Sunim ve svém životě předal. Seung Sahn Soen Sa Nim (zenový mistr Vysoká hora) se stal ve svých dvaadvaceti letech nejmladším zenovým mistrem Koreje.

      V následujících třech letech udržoval zenový mistr Seung Sahn na žádost svého učitele mlčení, aby se jeho porozumění prohloubilo. Po vypuknutí korejské války v roce 1951 byl odveden do armády, kde sloužil jako vojenský kněz. Po pěti letech byl povýšen na kapitána. Po propuštění z armády v roce 1957 se podílel na reorganizaci řádu Čogje, hlavní sekty korejského buddhismu, která byla po letech nadvlády japonského buddhismu v zanedbaném stavu. Stal se opatem dvou klášterů v Soulu a založil Spojené buddhistické sdružení (United Buddhism Association), společenství laiků, které podněcoval k účasti v obrozujícím se korejském buddhismu. Dnešní UBA je rozsáhlá a silná organizace, v jejímž čele stojí mnoho lékařů, právníků a lidí dalších profesí, kteří byli v 50. letech jeho studenty.

      V roce 1962 přicestoval zenový mistr Seung Sahn na pozvání několika Japonců korejského původu do Japonska, aby zde založil chrám. Založil dva chrámy v Japonsku a jeden v Hongkongu. Ten se stal útočištěm pro korejské buddhistické mnichy i laiky studující v zahraničí. I když spolupracoval a přátelil se s několika japonskými buddhisty, shledal, že atmosféra je zde pro Korejce poněkud dusná.

      V roce 1972 odcestoval do Spojených států a stal se prvním korejským zenovým mistrem žijícím a vyučujícím na Západě. Jelikož neuměl anglicky, živil se zpočátku opravami praček ve veřejné prádelně v Providence, ve státě Rhode Island. Během pár měsíců se několik studentů Brownovy university rozhodlo přestěhovat k němu, aby se mohli učit zenu z první ruky. Tak se v jeho malém bytě utvořilo jádro zenového centra v Providence.

      Do roku 1992 vzniklo v Severní Americe, Evropě, Jižní Africe a Koreji přes šedesát zenových skupin a center. V roce 1983 byla jako zaštiťující organizace založena zenová škola Kwan Um, která usnadňuje výukový program, vzájemnou podporu a komunikaci mezi jednotlivými skupinami a centry. Hlavním mezinárodním chrámem je zenové centrum v Providence, v současnosti sídlící v Cumberlandu, ve státě Rhode Island. Pro vysoký zájem v zahraničí vznikla v roce 1984 Zenová škola Kwan Um i ve východní Evropě (hlavní chrám je zenové centrum ve Varšavě). Další střediska jsou v Německu (zenové centrum v Berlíně), ve Španělsku (Centre Zen de Palma de Mallorca), ve Francii, v České Republice a v Asii (chrám Seoul International Zen Center, Hwa Gye Sah a mezinárodní zenové centrum Mu Sang Sah na hoře Kye Ryong Sahn v Jižní Koreji).

      Zenový mistr Seung Sahn pracoval také na tom, aby posílil spojení amerického zenu a korejského buddhismu. V roce 1983 založil na pozemku zenového centra v Providence zenový klášter Diamond Hill, krásný chrám v orientálním stylu, v němž jsou spojeny korejské a americké konstrukční prvky. Američtí studenti zenu, kteří se chtějí stát mnichy, zde mohou žít tradičním klášterním životem. Tradice pocházející z Číny, která rozkvetla v Koreji, se nyní objevuje i ve Spojených státech.

      V roce 1986 založil zenový mistr Seung Sahn v zemědělské oblasti Kentucky na pozemku o rozloze čtyř set akrů centrum Furnace Mountain, chrám v korejském stylu. Pro svou dokonalou energetickou rovnováhu tento pozemek považují původní obyvatelé Ameriky za svatou zemi.

      Zenový mistr Seung Sahn založil Mezinárodní zenové centrum v Soulu, kde se mohou studenti vzdělávat a zdokonalovat v korejštině a ve znalostech korejské kultury. Od roku 1987 se každou zimu pořádá pro tyto studenty tříměsíční intenzivní meditační ústraní v chrámu v horách ve vnitrozemí. Toto meditační ústraní je jediné svého druhu a v Koreji výjimečné tím, že se ho mohou účastnit jak mnichové, tak laici, muži i ženy.

      Od roku 1980 trávil zenový mistr Seung Sahn většinu času na cestách a navštěvoval různá zenová centra po celém světě, kde přednášel o zenu, světovém míru, o Cestě bódhisattvy a vedl meditační ústraní. V roce 1982 se v zenovém centru v Providence konalo Světové mírové shromáždění velkých mistrů. V roce 1984 se zde konala ekumenická konference o světovém míru a jaderném odzbrojení, které se zúčastnily osobnosti buddhismu, křesťanství, judaismu, hinduismu a indiánských kmenů. V roce 1985 udělila Mezinárodní kulturní federace v Soulu za podpory korejské vlády zenovému mistru Seung Sahnovi Světovou cenu míru. V roce 1986 byla zenovému mistru Seung Sahnovi povolena návštěva Číny jako prvnímu korejskému buddhistickému mnichovi od dob komunistické revoluce. Na své pouti po buddhistických chrámech se zajímal o známky činného čínského buddhismu. V roce 1987 poprvé odcestoval do Ruska. Od roku 1987 zve zenový mistr Seung Sahn každé tři roky učitele buddhismu z celého světa na konferenci „Celý svět je jedna květina“ zaměřenou na téma světového míru. V roce 1999 se tato konference konala v Providence ve Spojených státech.

      Zenový mistr Seung Sahn je autor několika knih. Dropping ashes on the Buddha (Grove Press, 1976; českyOdklepávání popela na Buddhu, DharmaGaia, 1996), Only Don’t Know (Four Seasons, 1982; Primary Point Press, 1991; česky Pouze nevím, OGME, 1991); The Whole World is a Single Flower: 365 Kong-ans for Everyday Life(Charles E. Tuttle, 1992), kniha věnovaná kong-anové praxi; kniha poezie Bone of Space (Four Seasons Foundation, 1982), Ten Gates (Primary Point Press, 1987) a Compass of Zen (Shambhala, 199?, česky Zenový kompas, DharmaGaia 2002). Kniha věnovaná zenovému mistrovi Seung Sahnovi k jeho šedesátým narozeninám,Only Doing it for Sixty Years (Zenová škola Kwan Um, 1987), obsahuje rozsáhlý životopis, anekdoty, básně a příběhy, které mu věnovali jeho studenti, přátelé a různí duchovní učitelé. Další materiál týkající se života zenového mistra Seung Sahna naleznete v knize Thousand Peaks: Korean Zen – Traditions and Teachers, kterou napsal zenový mnich Mu Soeng Su Nim (Parallax Press, 1987; Primary Point Press, 1991). Duch a učení zenového mistra Seung Sahna se odrážejí v časopise Mezinárodní zenové školy Kwan Um Primary Point, který vychází třikrát ročně ve Spojených státech a je možné jej získat nebo si objednat předplatné i u nás na kontaktní adrese české sanghy zenové školy Kwan Um.